MENU NEWS

Jugendkirche Rostock

Veranstaltungen

 

 

 

27.02. 19:30 Taize-Andacht

06.03. 18:30 Juki-Treff

13.-15.03. EMA-update – Gruppenleiter-Spezial-Wochenende des EKJW Propstei Rostock

26.03. 19:30 Taize-Andacht

27.03. ökumenischer Jugendkreuzweg

03.-09.04. Jugendgruppenleiterkurs (JULEICA)-Osterkurs

18.04.  17:00  Konzert Bandprojekt

30.04. 19:30 Taize-Andacht

6.5. 17:30 Kunst-Nacht-Vorbereitung

08.05. 18:00 Spiele-Nacht

15.05. 18:30 Kunst-Nacht mit JUKI-Kunst-Projekt

28.05. 19:30 Taize-Andacht

05.-07.06. Fette Weide Tempzin mit Konzert Bandprojekt am 6.6. 17:00

16.-26.07. Musikprojekt Kirch Kogel

27.08. 19:30 Taize-Andacht

04.09. Juki-Treff

06.09. Probenstart Martin-Luther-King-Musical-Projekt-Chor

24.09. 19:30 Taize-Andacht

02.10. 18:00 Spiele-Nacht

29.10. 19:30 Taize-Andacht

30.10. 19:00 Jugendgottesdienst mit Chor der Don-Bosco-Schule

06.11. JUKI-Treff

12./13.11. FRIEDKA-Konfirmandenprojekt mit JUGODI

21.11.           Teamercard-Abschluss-JUGODI

26.11. 19:30 Taize-Andacht

27.11. JUKI-Backen

04.12. JUKI-Treff Advent